Technika pre budovy

Výrobky pre väčšiu kvalitu života

Požiadavky na moderné bývanie sú stále viac komplexnejšie. Záujem o možnosti energetických úspor a o atraktívny dizajn stúpa aj u technických výrobkoch. Taktiež komfortné bývanie, bezpečnosť a možnosti elektronického zabezpečenia budov stále viac získavajú na význame.Tu sú požadované ucelené riešenia, ktoré odpovedajú tomuto veľkému množstvu rozdielnych aspektov.

Jako dodávateľ systémových riešení a kompletov dáva Siegeia-AUBI impulsy aj v technike pre budovy. Ponúka mnoho inteligentných a vzájomne zladených riešení pre kovanie, pohony, riadenie a vetranie na najvyššej úrovni. Tím zaručuje kvalitu života a bezpečnosť - od motoricky riadených a automaticky zatvárajúcich sa okien až k inteligentnému zabezpečovaciemu systému.

Inteligentné riadenie okien motorickými pohonmi od Siegenia-AUBI zaisťuje zdravé klimatické bývanie.

Prirodzené, kontrolované vetranie získava stále na význame. Uvedomovanie si dôležitosti zdravia v spoločnosti, vzrastajúce požiadavky na komfort bývania a kvalitu života, ale taktiež energeticko-hospodárske poznatky vyžadujú nové myslenie. K tomu patrí taktiež to, že prirodzená výmena vzduchu v budovách je v ďaka stále lepšiemu zatepľovaniu obtiažnejšia.

REŤAZOVÉ POHONY

POHONY OZUBENOU TYČOU

MOTORICKÁ KĽUKA MH10

POSUVNO-ZDVIŽNÝ SYSTÉM MH400

ZARIADENIE PRE ODŤAH DYMOVÝCH SPLODIN