Technika pre budovy

Výrobky pre väčšiu kvalitu života

Požiadavky na moderné bývanie sú stále viac komplexnejšie. Záujem o možnosti energetických úspor a o atraktívny dizajn stúpa aj u technických výrobkoch. Taktiež komfortné bývanie, bezpečnosť a možnosti elektronického zabezpečenia budov stále viac získavajú na význame.Tu sú požadované ucelené riešenia, ktoré odpovedajú tomuto veľkému množstvu rozdielnych aspektov.

Jako dodávateľ systémových riešení a kompletov dáva Siegeia-AUBI impulsy aj v technike pre budovy. Ponúka mnoho inteligentných a vzájomne zladených riešení pre kovanie, pohony, riadenie a vetranie na najvyššej úrovni. Tím zaručuje kvalitu života a bezpečnosť - od motoricky riadených a automaticky zatvárajúcich sa okien až k inteligentnému zabezpečovaciemu systému.

Zabezpečenie okna pomocou AEROCONTROLu sa stará zvýšenou mierou o bezpečnosť a pomáha znížiť náklady na vykurovanie.

Nie zriedka napomohlo nechcene zabudnuté otvorené okno náhodnému zlodejovi k tučnej koristi . Obzvlášť tam, kde viac ľudí ovláda viac okien, zostáva často nejaké okno otvorené - čo predstavuje stály zdroj nebezpečia.

Integrované zabezpečenie (pre otvorenie a zavretie) až do VdS triedy C

S AEROCONTROLom máte bezpečnosť zaistenú. Špeciálny magnetický spínač hľadá stav otvorenia okna a ten hlási na centrálnu zabezpečovaciu jednotku. Mechanické zabezpečenie pomocou kovania je tak rozšírené o elektronické zabezpečenie proti vlámaniu. AEROCONTROL vie ale viac: pri otvorenom okne môžu byť ventily kúrenia automaticky uzavreté a tým pohodlne zaistená úspora energie.

Čo okrem toho znamená inteligentná technika s AEROCONTROLom v budovách, ukazuje pohľad na výhody tohoto systému:

  • AEROCONTROL presvedčuje nesmiernou flexibilitou: je vhodný pre okna zo všetkých druhov materiálov, pre všetky systémy kovania Siegenia-AUBI a rovnako ako pre všetky tvary okien.
  • Ponúka bezproblémovú integráciu do poplachových a zabezpečovacích systémov, rovnako ako napojenie na ovládanie odsávacích zariadení.
  • Nviac je možné realizovať prepojenie so sieťami sytemov BUS a poplachovými systémami v budovách.
  • AEROCONTROL ponúka vysokú bezpečnosť funkcie a ovládania
  • Podľa druhu vybavenia disponuje integrované zabezpečenie (pre otvorenie a zavretie) vysokú odolnosť proti sabotáži, až do triedy ochrany C.
  • Magnetické spínače nezávislé na profile slúžia pre dodatočnú montáž na povrch okna.
  • AEROCONTROL je doporučovaný kriminálnou políciou, ako uznávaný ochranný systém.
  • Kvalita a bezpečnosť su zaručene uznané nemeckým zväzom VdS.
  • Naviac je možné realizovaťprepojenie so sieťami sytémov BUS a poplachovýmisystémami v budovách