Okná z recyklovaných profilov

Čo sa stane s vyslúžilými oknami?

Koniec plastového okna

Plastové okná majú pri cykle cca. 50 rokov obzvlášť dlhú životnosť. Ale tým to nekončí. Staré plastové okná nekončia po demontáži v spaľovni odpadu, ale sú vrátené späť do recyklačného procesu. K tomu ponúka GEALAN svojim zákazníkom recyklačné koncepty. Aj zvyšky, ktoré vznikli odrezaním pri výrobe okien, sú zbierané a spracované externými poskytovateľmi služieb a sú ďalej využité opäť ako základná surovina pre výrobu kvalitných recyklovaných profilov. Recyklácia surovín výrazne zlepšuje ekologickú bilanciu plastových okien a prináša ekologické výhody v porovnaní s inými materiálmi rámov.

Recyklačný kolobeh:

  1. Životnosť okien (cca. 50 rokov)
  2. Demontáž
  3. Recyklácia okien
  4. Vrátenie suroviny do výroby profilov
  5. Extrúzia profilov
  6. Zhotovenie a montáž okna

Inovatívne technológie
Koextruzia

Recyklované profily vyrobené GEALAN úplne zodpovedajú požiadavkám kvality moderných PVC profilov.

Princíp koextruzie

Pri koextrúzii recyklovaných profilov sa vysoko kvalitný recyklát vo vnútornej časti obalí novým PVC materiálom. To sa deje pomocou dvoch extrudérov spojených v jednom špeciálnom koextrudéry. Spojením oboch surovín vznikne produkt, ktorý spĺňa najvyššie kvalitatívne a funkčné nároky. Spracovanie a zmiešanie oboch materiálov do termoplastického stavu a ich spoločné stuhnutie v kalibrácii vedie k neoddeliteľnému spojeniu.

1. Spracovaný recyklovaný materiál,
2. Biela PVC hmota,
3. Hotový recyklovaný profil

Recyklované okná - aká je kvalita?

Kvalita recyklovaných profilov

Okná z recyklátu majú rovnaké pozitívne vlastnosti ako okná zo 100% nového materiálu. Viacnásobný priebeh výrobného procesu podporuje homogenitu suroviny. Okná vyrobené z PVC recyklátu dosahujú podľa doterajších skúseností rovnako dlhšiu životnost ako okná z nového materiálu. Dokazujú to početné skúšky. Okná možno recyklovať až sedemkrát, aby to malo negatívny vplyv na kvalitu suroviny alebo spracovania.

Recyklát

Čistý PVC granulát získaný v procese recyklácie sa vyznačuje vynikajúcou homogenitou. Je rovnocenný s novým materiálom a umožňuje tak opätovné využitie pri výrobe nových okenných profilov.

Vnútorné hodnoty

Pre tých, ktorí okná kupujú, zostávajú ekologické výhody recyklovaných okien skryté vnútri. Z vonkajšej strany sú tieto okná rovnaká ako konvenčné plastové okná a majú rovnaké pozitívne vlastnosti. To je dané vrstvou z nového PVC, ktorá obalí všetky viditeľné časti.

Zodpovednosť
Ekologicky zmysluplne

Staré plastové okná nekončia po demontáži v spaľovni odpadu, ale sú využívané v procese recyklácie.

Čisté svedomie bez navýšenia ceny

Opätovné využitie plastových okien predstavuje bezpochyby aktívny prínos k ochrane prírodných zdrojov a tým aj k aktívnej ochrane životného prostredia. Ako sú staré demontovaná plastové okná znovu privedené do komplexného recyklačného kolobehu, vzniknú nie práve zanedbateľné náklady na zber, triedenie materiálu, spracovanie a transport k extrudérom profilov. Napriek tomu nie sú plastové okná s podielom recyklátu drahšie ako plastové okná z nového PVC. Dobrý argument pre kúpu plastových okien z recyklovaného materiálu - a prínos pre životné prostredie.

Ochrana klímy a prírodných zdrojov

Plastové okná sú vďaka svojej pozitívnej ekologickej bilancii a cenovej výhode najlepším riešením okien po celú dobu životnosti. Nové plastové okná tak prispievajú k splneniu klimatických cieľov Európskej únie, ktorá chce zredukovať emisie spôsobujúce skleníkový efekt do roku 2020 minimálne o 20%. GEALAN ako jediný z tohto odvetvia disponuje už od roku 1996 systémom EMAS, najnáročnejším systémom ekologického riadenia v EÚ. Recyklovateľnosť predstavuje dôležitú súčasť stáleho profilu plastových okien.

High-Tech
Sme priekopníci

Už od roku 1994 ponúka GEALAN koncept recyklácie pre zhodnotenie starých okien.

Priekopník od začiatku

GEALAN si je už dlho vedomý svojej zodpovednosti výrobcu voči zákazníkom a patrí k priekopníkom pri výrobe ekologických okenných profilov z PVC. Princíp koextruzie používa GEALAN pri výrobe svojich farebných acrylcolorových profilov úspešne už 30 rokov. Ako jediný z tohto odvetvia disponuje GEALAN vo všetkých výrobných miestach certifikovaným systémom ekologického riadenia celosvetovej normy ISO 14001 alebo dokonca EMAS-Verordnung.

Viac o koextrúzii Acrylcoloru nájdete TU.

Partnerstvo v celej Európe

GEALAN je vďaka využitiu koextruzie schopný už od roku 1996 ponúkať profilový systém s recyklovaným vnútorným jadrom. Navyše sleduje spoločne s veľkou časťou nemeckých poskytovateľov systémov v recyklačnej iniciatíve REWINDO cieľ týkajúci sa zvyšovania podielu recyklovaného množstvo demontovaných okien, dverí a roliet z plastu, a tým prispieva k zodpovednému a trvalému hospodárstva. To prebieha úplne v zmysle Vinyl2010, dobrovoľného záväzku európskeho PVC odvetvia. V ňom sa európski výrobcovia profilov okrem iného zaviazali, že budú plniť stanovené recyklačné kvóty pre PVC odpad.