Naše služby

Vo firme si uvedomujeme, že montáž okien a dverí nemusí byť pre zákazníka ten najpríjemnejší zážitok, a tak plne chápeme obavy, ktoré nastávajú s blížiacim sa termínom montáže. Preto vieme prispôsobiť termín a čas potrebám nášho klienta.

Kvalitné plastové okná 

Hoci ponúkame okná za priaznivú cenu, kvalita okien aj montáže má pre nás najvyššiu prioritu. Presvedčí vás o tom naša široká ponuka. Ak budete mať k výberu, nákupu alebo napríklad parametrom našich plastových okien akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!

Postup výmeny okien

Ak zariaďujete nové plastové okná, neznamená to len nákup samotných okien, ale tiež ďalšie súvisiace stavebné práce alebo služby. Tieto služby - demontáž starých okien aj práce a ich kvalitné prevedenie sú často meradlom pre celkové hodnotenie výmeny okien.

1. Doprava

Samotné okná dovezieme našimi autami na miesto montáže a zabezpečíme samozrejme aj dopravenie okien k samotným stavebným otvorom.

2. Demontáž okien

Demontáž okien a dverí prebieha v podstate v rozmedzí 1hod, samozrejme záleží na veľkosti a osadenia starých okien. Pokiaľ sa jedná o kastlové okná, tak pred montážou nových okien sa musí vyplniť priestor nad oknom izolačným materiálom a až potom sa pristupuje k vlastnej montáži okien.

3. Montáž okien

Pred samotnou montážou sa musia odstranit nečistoty z muriva a samotné okno sa pripraví do otvoru. Buď sa použijú komprimačné pásky (ostenie musí byť pred montážou rovné s minimálnymi nerovnosťami), alebo sa použijú tesniace fólie v kombinácií s polyuretánovou penou. Kotvíme dvoma spôsobmi, a to  na kotviace prvky, alebo na turbo skrutky. Po osadení a ukotvení skontrolujeme funkčnosť okna. Následne sa namontujú parapety.

4. Murárske práce

5. Likvidácia odpadu

Po montáži odvezieme staré okná a ostatný stavebnéý materiál našimi pracovníkmi a zabezpečíme jeho likvidáciu. Nedochádza preto ku kopeniu sa odpadu pri kontajneroch, ako to vídavame toľkokrát v našich mestách.