AEROMAT 90

Vetracie zariadenie AEROMAT 90 zabezpečuje permanentný prívod čerstvého vzduchu bez otvorenia okna. Je ideálnym vetracím zariadením do kuchýň, zimných záhrad a do priestorov s otvoreným ohniskom.

Tepelne izolovaný trvalý vetrák umožňuje kontrolované vetranie. Vhodný pre okná zo všetkých bežne používaných materiálov. Špeciálny uzáver v uzatvorenom stave zabraňuje prieniku vetra a vody do interiéru.

Je vhodný pre zabudovanie nad sklo, pod sklo a do priečnika.

AEROMAT 90 technické údaje
celková stavebná výška 90/90.Z/90.K 105 / 115 / 96 mm
odpočet pre sklo 90/90.Z 90 / 100 mm
stavebná hĺbka pri hrúbke skla 20/24 mm 29,2 / 33,2 mm
otvor pre sklo 20/24 mm 26 / 30 mm
dĺžka vetráka 200-2000 mm
vetrací výkon (pri dĺžke vetráka 1 m) cca. 120 m3/h pri 10 Pa
zvuková izolácia R w 1,9 (vetrák otvorený) 21 dB
zvuková izolácia D n,w (vetrák otvorený) 28 dB
hodnota U 3,6 W/(m2K)
voľný prierez (pri vetráku s dĺžkou 1 m) cca. 13400 mm2