AEROMAT 100

S najlepšími zvukovo izolačnými vlastnosťami zabezpečuje vetrák AEROMAT 100  prívod čerstvého vzduchu bez záťaže vonkajším hlukom.  

Pasívne alebo aktívne vetranie? AEROMAT 100 vie oboje: podľa požiadavky vetrá miestnosť s použitím rozdielu tlaku, čím sa šetrí elektrická energia, alebo s pomocou plynule regulovateľného ventilátora. Ventilátor umožňuje vzduch nasávať, alebo odsávať. Na základe jeho dokonalých zvukovo - izolačných vlastností zabezpečuje AEROMAT 100 dostatok kyslíka a tichú atmosféru v kanceláriách, obytných miestnostiach, hoteloch a úradoch. 

Varianty vetracieho zariadenia AEROMAT 100

AEROMAT 100 Typ D

 • Pasívny vetrák bez ventilátora.
 • Ovládanie páčkou na telese vetráka, alebo tiahlom (AEROMAT 100 Typ DG).
 • Použitie ako pretlakový vetrák, alebo ako nasávacie zariadenie pri aktívnom odvetrávaní.

AEROMAT 100 Typ A

 • Aktívny vetrák s axiálnym ventilátorom s plynule regulovateľnými otáčkami v závislosti od ovládania páčkou
 • Možnosť prepínať medzi nasávaním a odsávaním.
 • Ovládanie páčkou a tlačidlom na telese vetráka, alebo tiahlom.

AEROMAT 100 Typ F2

 • V základe disponuje rovnakými funkciami, ako typ A.
 • Ovládanie prostredníctvom spínačov na stene.
 • Vhodné pre skupinové ovládanie.
AEROMAT 100 / technické údaje[/n]
stavebná výška100 mm
stavebná hĺbka 140 mm
dĺžka vetráka (odstupňovanie v mm) Typ D200-3000 mm
Výška veterníka Typ A, F2600-3000 mm
zvuková izolácia R w1,9  (podľa DIN 52210)42 dB pre st. 1; 39 dB pre st. 2
zvuková izolácia D n,e,w (podľa DIN 52210)49 dB pre st 1, 46 dB pre st. 2
vetrací výkon Typ D v závislosti od zvukovej izolácie  (pri:  rozdiel tlaku 10 Pa, dĺžka vetráka 1200 mm, ochrana proti dažďu 911 HW/HS)cca. 25 m3/h pre st 1; cca. 35 m3/h pre st. 2
Vetrací výkon Typ A, F2 (na ventilator,  podľa normy DIN 24163 Pf)cca. 75 m3/h
elektrické pripojenie pre Typ A, F2230 V striedavý prúd 0,08 A, trieda bezpečnosti 1
príkon17 W
hodnota k (podľa DIN 4108)1,68 W/m2K
 • povrchová úprava: strieborná EV1, tmavý bronz SI-F77/C34 alebo podobná RAL 9016 biela (prášková), zvláštne farby podľa RAL na želanie
 • V prípade, že je činnosť vetráka rušená nestabilou sieťou, je potrebné predradiť filter.
 • Voliteľná poloha ovládacej páčky vľavo alebo vpravo. Na želanie je možné dodať montážne uholníky (upevnené na telese vetráka, alebo voľne priložené) pre upevnenie po stranách, hore a dole. Na želanie s motorovou uzatváracou klapkou s ovládaním prostredníctvom externého spínača. Na želanie s obmedzením uzatvorenia pre zaručenie základného vetrania. Na želanie je možné dodať ovládacie tiahlo, ktoré sa priskrutkuje na rám. Štandardné dĺžky tiahla: 600, 800 alebo 1000 mm. Iné dĺžky tiahla na želanie.