Montáž do okna

Bezpečné a tiché vetranie

Vetracie zariadenia pre rôzne oblasti použitia

Široký sortiment vetracích zariadení od najjednoduchších po tie najkomfortnejšie. Umožňujú bezpečné, energeticky úsporné a bezprievanové vetranie s akustickým útlmom vonkajšieho hluku. Sú vhodné pre vetranie obytných, ako aj kancelárskych a priemyselných budov.

Rozsiahly program inovatívnych vetracích zariadení pre zabudovanie priamo do okna (vodorovne alebo zvislo), alebo pod okenný parapet, ponúka pre všetky požiadavky vyhovujúce riešenia a spája výkonnú techniku s atraktívnym dizajnom. 

Zabezpečuje modulárnu stavbu pre flexibilné, pre každého zákazníka individuálne riešenia - od takmer neviditeľných vetrákov pod okenným parapetom až po náročné riešenia pre priemyselné budovy s prídavnými funkciami ako napr. tlmenie vonkajšieho hluku, nasávanie alebo odsávanie vzduchu ventilátorom a spätné získavania tepla (rekuperácia). Keďže pri vetraní prostredníctvom vetracích zariadení nie je potrebné otvárať okná, čo znižuje odolnosť objektu voči vlámaniu, zaručujú vetracie zariadenia bezpečné vetranie.