Vetracie klapky SIEGENIA-AUBI

Inteligentná vetracia technika

Moderná vetracia technika umožňuje prostredníctvom inteligentných zariadení energeticky úsporné zásobovanie budov čerstvým vzduchom a zároveň chráni pred nepriaznivými vplyvmi životného prostredia.

Novostavby a rekonštruované budovy sú dnes podstatne lepšie izolované, čo bráni potrebnej výmene vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím, v dôsledku čoho pri nedostatočnom vetraní narastá podiel použitého vzduchu v miestnosti a zvyšuje sa koncentrácia škodlivých látok. Následkom nedostatočnej výmeny vzduchu sa zvyšuje aj jeho relatívna vlhkosť, čo môže podnietiť vznik plesní.

Vetranie otvoreným oknom však zvyšuje riziko vlámania, spôsobuje nežiaducu stratu tepla, umožňuje vniknutie hmyzu a škodlivých látok (napr. rôzne alergény a prach)  a zaťažuje vnútorné prostredie hlukom zvonku.
Zariadenia vetracej techniky SIEGENIA-AUBI disponujú funkciami vetrania na najvyššej technickej úrovni. Okrem zásobovania čerstvým vzduchom (odvod aj prívod vzduchu) sú to: tlmenie hluku prichádzajúceho z vonkajšieho prostredia, spätné získavanie tepla (rekuperácia), automatická regulácia vlhkosti vzduchu, peľové a prachové filtre, filtre s aktívnym uhlíkom ako aj špeciálne riešenia pre zimné záhrady. Pre každú oblasť použitia je k dispozícii ideálne riešenie.