GECCO 4

Nový systém vetrania GECCO 4 pre všetky systémy

Firma GEALAN ponúka s produktom GECCO 4 v oblasti samočinného vetrania miestností novinku s výrazne vyšším vetracím výkonom. K zabudovanie dochádza do rozširovacích profilov alebo do rámov s väčšími viditeľnými výškami. Dodatočne je vhodný aj pre konštrukčné hĺbky nad 74 mm a možno ho preto použiť aj v nových rozsiahlych systémoch S 7000 IQ plus a S 8000 IQ plus. Systém GECCO 4 firmy GEALAN je vždy vybavený peľovým filtrom. Na požiadanie je možné obdržať aj protihlukové vložky k zlepšeniu zvukovo izolačných vlastností.