GECCO 2

Automatický systém vetrania pre systém S 7000 IQ

Pri tomto pokračovaní vývoja automatických vetracích klapiek GECCO pre systém stredového tesnenia S 7000 IQ sa dosiahla ešte citlivejšie reakcie klapky. Systém GECCO 2 uzatvára prívod vzduchu už pri rozdiele tlaku 50 Pa.