Vetracie klapky GEALAN

Systém vetrania Gecco

Systém vetrania GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL) predchádza vzniku plesní dostatočným základným vetraním a šetrí energiu cieleným privádzaním vzduchu. Systém GECCO pracuje samostatne, tj. Pri vyšších rýchlostiach prúdenia vzduchu uzavrie vetracia klapka vzduchový kanál a zabráni tým prievanu. Akonáhle vietor pominie, klapka sa automaticky opäť otvorí a prúdenie vetracieho vzduchu sa obnoví.

Výhody vetranie miestností systémom GECCO:

  • Optimálna výmena vonkajšieho a vnútorného vzduchu
  • Plne automatická regulácia vetrania
  • Eliminuje nepríjemný prievan a preventívne zabraňuje vzniku plesne
  • Klapka vetranie pracuje na princípe samoregulácie
  • Nie je potrebné manuálne obsluha
  • Dobrá protihluková a tepelná izolácia
  • priaznivé náklady
  • Dodržiavanie všetkých zákonných predpisov a noriem
  • Nie sú potrebné dodatočné konštrukčné prvky na okne
  • Možno vyžiadať ku všetkým systémom profilov GEALAN